DV bảo trì định kỳ

DV bảo trì định kỳ

DV bảo trì định kỳ

DV bảo trì định kỳ

DV bảo trì định kỳ
DV bảo trì định kỳ

DV bảo trì định kỳ

- Bảo trì hệ thống camera theo hợp đồng
- Giá trị phụ thuộc vào số lượng camera, địa điểm bảo trì...
- Ký hợp đồng theo từng năm

- Liên hệ để biết thêm chi tiết
-----------
Giá trị bảo trì mang tính tham khảo:
- 50.000 vnđ/Camera
- 60.000 vnđ/Camera
- 2000 vnđ/km